شروعی در شب یلدا که امید است نور بزاید…

اسمم دی‌ناست
با تجربه‌هایی در سفر و هنر و نوشتن.
هیچ وقت نفهمیدم چطور می‌شود در یک عنوان و قالب جا گرفت
هنوز هم نمی‌فهمم
حالا هم قصد دارم باقی راهم را رهاتر و بی‌هدف‌تر ازقبل بروم و فقط بخش‌هایی از این مسیر را این جا ثبت می‌کنم
فعلن همین…